!ntelligent Deal - Ideal Home Cluj Napoca

Confidentialitate

Societatea Ideal Home Realty SRL, denumita generic in cuprinsul site-ului Ideal Home sau Operator, este operator de date cu caracter personal si se supune intocmai dispozitiilor Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ideal Home prelucreaza datele personale ale vizitatorilor www.idealhome.ro in urmatoarele conditii:

1. Drepturile tale principale in raport cu dispozitiile Regulamentului 2016/679/UE, succint prezentate sunt:

Dreptul de acces

Reprezinta dreptul tau de a obtine o confirmare din partea noastra ca iti prelucram datele personale si sa iti oferim acces la aceste date, precum si informatii despre modul in care sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare

Reprezinta dreptul tau de a obtine din partea noastra rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

Dreptul la stergere si dreptul de a fi uitat:

Reprezinta dreptul tau de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in situatia in care este aplicabil unul dintre cazurile prevazute expres de Regulament.

Dreptul la restrictionare

Reprezinta dreptul tau de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

⁃ daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada de timp, suficienta pentru verificarea datelor;
⁃ daca prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea;
⁃ in cazul in care Ideal Home Realty SRL nu mai are nevoie de datele tale personale in vederea prelucrarii, insa le soliciti pentru apararea unui drept in instanta;
⁃ daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitate

Reprezinta dreptul tau de a primi datele care te privesc si pe care ni le-ai furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le poti transmite altui operator in cazurile expres prevazute de Regulament.

Dreptul la opozitie

Reprezinta dreptul tau de a te opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii datelor in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 din Regulament a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

2. Datele personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului si care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

3. Scopurile prelucrarii:

Datele tale personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite in scopul realizarii activitatilor de intermediere imobiliara. Completarea formularelor de pe site reprezinta acceptarea ta cu privire la Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Datele de contact furnizate catre consultantii nostri vor fi furnizate de acestia catre agentii nostri imobiliari in vederea identificarii solutiilor imobiliare personalizare solicitarii tale.
Prin acceptarea transmiterii datelor de contact, oferi acordul expres si neechivoc, ca datele tale cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, numar telefon si adresa de e-mail sa fie prelucrate de catre consilierii imobiliari Ideal Home in scopul pentru care au fost furnizate. Prin utilizarea site-ului esti de acord si informat ca prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Totodata, in situatia in care utilizarea site-ului este pentru aplicarea la unul din posturile vacante in cadrul societatii, iti comunicam faptul ca datele tale cu caracter personal vor fi transmise catre reprezentantii departamentului de resurse umane, dar si catre coordonatorii departamentului pentru care aplici in vederea analizei Curriculum Vitae-ului tau in raport cu posturile disponibile sau pentru care ai aplicat.

4. Apararea drepturilor:

Drepturile prevazute prin Regulamentul 2016/679/UE le poti exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de catre tine si comunicate catre noi prin:

⁃ recomandata cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: Cluj-Napoca, str. W.A. Mozart nr. 14, ap. 1, jud. Cluj.
⁃ scanata prin e-mail pe adresa: office@idealhome.ro

Pentru orice intrebari te poti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, Nastasache Claudiu, prin e-mail la: claudiu@idealhome.ro, iar daca, in cazul putin probabil, consideri ca vreunul dintre drepturile prevazute de Regulament ti-a fost incalcat, te poti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la numarul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Ne angajam fata de tine sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii prelucrarii corecte si sigure a datelor tale personale. Fii fara grija, Ideal Home iti va proteja datele personale!

Compare listings

Comparaţie