!ntelligent Deal - Ideal Home Cluj Napoca

Termeni si conditii

1. Introducere

Site-ul www.idealhome.ro este detinut si administrat de societatea Ideal Home Realty SRL, avand urmatoarele date de identificare:

Denumire: Ideal Home Realty SRL;
Agentie Imobiliara cod caen 6831;
Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J12/629/2018;
Cod Unic de Inregistrare: 38905449
Capital social: 200 lei
Cod IBAN: RO32BTRLRONCRT0435922901

Adresa sediului social: Cluj-Napoca, str. Beclean nr. 9A, ap. 2.

Adresa sediului secundar la care ne desfasuram activitatea este: Cluj-Napoca, str. W.A.Mozart nr. 14, ap. 1, jud. Cluj;
E-mail: office@idealhome.ro

Utilizarea site-ului www.idealhome.ro presupune acceptarea si consimtirea cu privire la Termenii si conditiile de utilizare a site-ului prezentate mai jos. Societatea Ideal Home Realty SRL in calitatea de proprietar si administrator al site-ului www.idealhome.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul site-ului si al Termenii si conditiile de utilizare a site-ului, fara a efectua notificari in prealabil.

2. Proprietatea intelectuala

Continutul site-ului www.idealhome.ro, respectiv: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, marci inregistrate, reprezinta in totalitate proprietatea societatii Ideal Home Realty SRL fiind protejat de legile privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
Astfel, utilizarea fara acordul proprietarului a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Ideal Home Realty SRL este operator de date cu caracter personal si se supune intocmai dispozitiilor Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

3.1. Drepturile tale principale in raport cu dispozitiile Regulamentului 2016/679/UE, succint prezentate sunt:

3.1.1. Dreptul de acces

Reprezinta dreptul tau de a obtine o confirmare din partea noastra ca iti prelucram datele personale si sa iti oferim acces la aceste date, precum si informatii despre modul in care sunt prelucrate.

3.1.2. Dreptul la rectificare

Reprezinta dreptul tau de a obtine din partea noastra rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

3.1.3. Dreptul la stergere si dreptul de a fi uitat:

Reprezinta dreptul tau de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in situatia in care este aplicabil unul dintre cazurile prevazute expres de Regulament.

3.1.4. Dreptul la restrictionare

Reprezinta dreptul tau de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

⁃ daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada de timp, suficienta pentru verificarea datelor;
⁃ daca prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea;
⁃ in cazul in care Ideal Home Realty SRL nu mai are nevoie de datele tale personale in vederea prelucrarii, insa le soliciti pentru apararea unui drept in instanta;
⁃ daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

3.1.5. Dreptul la portabilitate

Reprezinta dreptul tau de a primi datele care te privesc si pe care ni le-ai furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le poti transmite altui operator in cazurile expres prevazute de Regulament.

3.1.6. Dreptul la opozitie

Reprezinta dreptul tau de a te opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii datelor in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 din Regulament a datelor cu caracter personal care te privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

3.2. Datele personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului si care vor fi prelucrate sunt urmatoarele: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

3.3. Scopurile prelucrarii:

Datele tale personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite in scopul realizarii activitatilor de intermediere imobiliara. Completarea formularelor de pe site reprezinta acceptarea ta cu privire la Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Datele de contact furnizate catre consultantii nostri vor fi furnizate de acestia catre agentii nostri imobiliari in vederea identificarii solutiilor imobiliare personalizare solicitarii tale.
Prin acceptarea transmiterii datelor de contact oferi acordul expres si neechivoc, ca datele tale cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, numar telefon si adresa de e-mail sa fie prelucrate de catre consilierii imobiliari Ideal Home Realty srl in scopul pentru care au fost furnizate. Prin utilizarea site-ului esti de acord si informat ca prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Totodata, in situatia in care utilizarea site-ului este pentru aplicarea la unul din posturile vacante in cadrul societatii, iti comunicam faptul ca datele tale cu caracter personal vor fi transmise catre reprezentantii departamentului de resurse umane, dar si catre coordonatorii departamentului pentru care aplici in vederea analizei Curriculum Vitae-ului tau in raport cu posturile disponibile sau pentru care ai aplicat.

3.4. Apararea drepturilor:

Drepturile prevazute prin Regulamentul 2016/679/UE le poti exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de catre tine si comunicate catre noi prin:

⁃ recomandata cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: Cluj-Napoca, str. Constantin Brancoveanu nr. 54/55, jud. Cluj.
⁃ scanata prin e-mail pe adresa: office@idealhome.ro

Pentru orice intrebari te poti adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, Nastasache Claudiu, prin e-mail la: claudiu@idealhome.ro, iar daca, in cazul putin probabil, consideri ca vreunul dintre drepturile prevazute de Regulament ti-a fost incalcat, te poti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la numarul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Ne angajam fata de tine sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii prelucrarii corecte si sigure a datelor tale personale.

4. Inregistrarea ca Utilizator www.idealhome.ro

Pentru a crea un cont pe site-ul nostru, trebuie sa folosesti o adresa de e-mail valida. Ideal Home Realty srl isi rezerva dreptul de a refuza o cerere de inregistrare in cazul in care constata ca utilizatorul a folosit informatii neconforme cu realitatea sau a folosit serviciile intr-un mod neconform.

5. Comunicari

Utilizatorii site-ului www.idealhome.ro pot sa transmita administratorului site-ului, comentarii, sugestii, intrebari sau sa realizeze orice comunicare scrisa catre acesta, doar daca limbajul folosit este civilizat, legal, nu este obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in niciun fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu administratorul site-ului, nu sunt e-mailuri in masa sau orice alta forma de spam. Orice conduita contrara este de natura a determina neluarea in considerare, iar daca se incalca dispozitiile legale va atrage denuntul acestora in fata autoritatilor competente.

6. Forta majora

Utilizatorul sau administratorul site-ului nu pot fi trasi la raspundere pentru neexecutarea (totala/partiala) sau executarea cu intarziere a obligatiilor lor, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Daca este cazul, isi vor aduce la cunostinta de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului. Forta majora va fi probata conform legii, caz in care se aplica toate dispozitiile legale in materie.

7. Solutionarea diferendelor

Orice diferend aparut intre administrator si utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul, putin probabil, in care acest lucru nu este posibil se vor aplica solutiile legale aplicabile in materie.

8. Fraudarea

Introducerea pe site de date neconforme cu realitatea, ori crearea de conturi multiple, cu intentia de a beneficia de promotii sau exercitarea unui comportament neconform cu uzantele normale sunt interzise si vor fi considerate tentative de frauda. Proprietarul si administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

Tentativa de frauda sau frauda (cum ar fi, dar fara a se limita la accesarea datelor utilizatorilor www.idealhome.ro, alterarea continutului site-ului, etc), reprezinta infractiuni si vor fi pedepsite conform legii penale.

9. Dispozitii finale

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.idealhome.ro intra in vigoare de la data infiintarii site-ului, iar orice modificare cu privire la continutul lor se va face de catre proprietarul si administratorul acestuia fara notificare in prealabil.

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor referitoare la imobilele promovate de Ideal Home Realty srl, pe care Clientii le transmit agentilor imobiliari, revin in totalitate Clientului care le-a furnizat.

Declararea ca necorespunzatoare sau anularea uneia dintre dispozitiile prezentilor Termenii si conditiile de utilizare a site-ului, nu va atrage anularea, nulitatea sau invalidarea intregului continut, ci doar a dispozitiei aferente.

Compare listings

Comparaţie